Kolkas pagasts

Kolkas pagasta pārvalde („Brigas”, Kolka)

Kolkas pagasta pārvalde

Vadītāja p.i.: Eva Frišenfelde
Tālrunis: 63220551 26324975
E-pasts: eva.frisenfelde@dundaga.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:

www.kolka.lv

Pagasta teritorija: 117,6 km2

Iedzīvotāji: 842

Kolkas pagasta vēsture

Kolkas pagasts atrodas Kurzemes pussalas ziemeļu galējā punktā. Te, Kolkasragā satiekas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ūdeņi, vēršot teritoriju īpaši pievilcīgu un interesantu gan vietējiem iedzīvotājiem, gan viesiem.

Kolkas pagastā atrodas Sīkrags, Mazirbe, Košrags, Pitrags, Saunags, Vaide, Uši, kas iekļauti lībiešu kultūrvēsturiskajā teritorijā „Lībiešu krasts”.

Kolkas pagasts robežojas ar Dundagas pagastu, Rojas novada Rojas pagastu un Ventspils novada Tārgales pagastu. Pagasta centrs ir Kolka.