Ķūļciema pagasts

Ķūļciema pagasta pārvalde (“Druvas – 7”, Ķūļciems)

Vadītājs: Juris Upmalis
Tālrunis: 26162380, 63254889
E–pasts: juris.upmalis@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no 8.00 līdz 18.00

Sekretāre: Edīte Grīnšteine
Tālrunis: 29212261, 63254399
E–pasts: kulciems.parvalde@talsi.lv

Grāmatvede: Gunta Bakanovska
Tālrunis: 22026018
E–pasts: gunta.bakanovska@talsi.lv

Pagasta teritorija: 67,6 km²
Iedzīvotāji: 353

Ķūļciema pagasta vēsture

1945. gadā Mērsraga pagastā izveidoja Ķūļciema ciema padomi, apvienojoties Ķūļu (Mērsraga pagasts) un Dzedru ciemiem (Laucienes pagasts). 1951. gadā Ķūļciema ciemam pievienoja Dzedru ciemu, bet 1954. gadā — Mērsraga ciema kolhoza “Plēsums” teritoriju. 1963. gadā Ķūļciema ciema kolhoza “1 Maijs” teritoriju iekļāva Mērsraga ciemā. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu, bet 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Talsu novadā.
Ķūļciema pagasts robežojas ar Laucienes pagastu un Mērsraga novada Mērsraga pagastu un Tukuma novada Zentenes pagastu. Pagastu veido trīs ciemi – Krievragciems, Dzedri, Ķūļciems. Tā centrs ir Ķūļciems.
Šeit plešas Engures ezers un tā krasta niedrēs spēlējas vējš. Ķūļciemā dabisku augšupceļu piedzīvo Dzedru baznīca, kas soli pa solim tiek atjaunota.