Lubes pagasts

Lubes pagasta pārvalde (“Sniedzes”, Anuži)

Vadītājs: Andris Grīnbergs
Tālrunis: 26514956
E–pasts: andris.grinbergs@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no 16.00 līdz 17.00, ceturtdienās no 11.00 līdz 12.00

Sekretāre: Aija Jansone
Tālrunis: 63232350, 27152247
E–pasts: lube.parvalde@talsi.lv

Pagasta teritorija: 83,4 km²
Iedzīvotāji: 465

Lubes pagasta vēsture

Līdz 1920. gada agrārajai reformai Lubes pagasta teritorijā atradās Lubes (Lubbesemmen), Popervāles (Pappe Arwalen, vēlāk — Popsch Erwalen), Ošu (Ossen), Lībes, Sārkastes, Griķlībes (Krickeliben) un Mūkalpu muižas. Lubes, Popervāles un Ošu muižas pirmoreiz minētas 1582. gadā bīskapijas nodevu sarakstos, Sārkastes muiža — 1781. gadā. Jau 16. gadsimtā beigās darbojušās Lubes ūdensdzirnavas, 1861. gadā Lubes muižā bijis spirta brūzis, 1869. gadā Popervāles muižā tika iegādāta tvaika kuļmašīna. Lielākā bija Lubes muiža (platība 1183 hektāri), kas piederēja daudziem īpašniekiem. Pēc 1920. gada agrārās reformas Lubes muižu sadalīja 94 vienībās. 1945. gadā Ārlavas pagastā izveidoja Lubes ciema padomi. 1954. gadā Lubes ciemam pievienoja daļu Lubezeres ciema. 1965. gadā daļu Lubes ciema teritorijas iekļāva Valdemārpils lauku teritorijā. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Talsu novadā.
Lubes pagastā ir Anužu ciems, kas ir arī pagasta centrs, bet pats pagasts robežojas ar Ārlavas un Īves pagastu, Rojas novada Rojas pagastu un Dundagas novada Dundagas pagastu.
Lube joprojām lepojas ar savām dzirnavām, Bīlavu Velna laivu un Lūrmaņu klintīm.