Mērsraga pagasts

Mērsraga pagasta pārvalde (Lielā iela 35, Mērsrags)

Mērsraga pagasta pārvalde

Vadītāja p.i.: Marika Grohjacka
Tālrunis: 28642346
E-pasts: marika.grohjacka@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana:

www.mersrags.lv

Pagasta teritorija: 109,7 km2

Iedzīvotāji: 1536

Mērsraga pagasta vēsture

Mērsraga pagasts atrodas Rīgas jūras līča piekrastē, tas izveidots 1918. gadā no Engures Mežaizsardzības pagasta. Tā teritorijā ir arī daļa no Engures ezera.

Mērsragā atrodas osta, kur koncentrēta lielākā rūpnieciskā ražošana. Mērsraga novadā attīstītākās nozares ir zvejniecība, zivju apstrāde, mežizstrāde, tirdzniecība un pakalpojumi, tai skaitā arī ostas tranzītpakalpojumi.

Pagastā apskatāma Mērsraga bāka, muzejs „Saieta nams”, Mērsraga zemes rags un Velna akmens.

Lielākās apdzīvotās vietas ir Mērsrags (pagasta centrs), Alksnāji, Ķipati, Upesgrīva.