Par Talsu novadu

Talsu novada administratīvo teritoriju, kas ir viena no lielākajām Latvijā, veido četras pilsētas – Talsi, Sabile, Stende un Valdemārpils, un 14 pagasti – Abava, Ārlava, Balgale, Ģibuļi, Īve, Ķūļciems, Laidze, Lauciene, Lībagi, Lube, Strazde, Valdgale, Vandzene, Virbi.

Teritorija: 1763 km2
Iedzīvotāju skaits:  30 321
Administratīvais centrs: Talsu pilsēta

Pārvaldība

Teritorija

Novadu šķērso valsts galvenais autoceļš “Ventspils –Rīga” (A10) un dzelzceļa līnija “Ventspils –Rīga”. Lielāko daļu novada teritorijas veido Ziemeļkurzemes (Ziemeļkursas) augstiene, bet neliela daļa ziemeļaustrumu daļā  – Piejūras zemiene.
Talsu novada ainavas daudzveidību nosaka šeit esošie dabas parki: Talsu pauguraine un Abavas senleja. Savukārt, ja vēlies nokļūt mūsu augstākajā punktā, tad dodies uz Kamparkalnu (174 m vjl)!

Simbolika un ornamenti

Talsu novada ģerbonis

Talsu pilsēta vēsturiski dzīvo uz deviņiem pakalniem. Augstākajā no tiem, Tiguļkalnā, kuršu un lībiešu pēcteči stādījuši ozolu dubultapli, lai divkāršs spēks dziesmām, kas dziedātas, vārdiem, kas izteikti, domām, kas domātas. 2009. gadā ozolu dubultapļa spēks pievilka vēl trīs pilsētas – Sabili, Stendi un Valdemārpili, kā arī 14 pagastus – Abavas, Ārlavas, Balgales, Ģibuļu, Īves, Ķūļciema, Laidzes, Laucienes, Lībagu, Lubes, Strazdes, Valdgales, Vandzenes un Virbu. Tik stipri pievilka, ka, jaunām saitēm siets, izveidojās ozollapu dubultvainags ar 18 lapām. No šī spēka ornamentālā saulīte Talsu seģenes stūrī iemirdzējās spožāk un zeltīja visus, kas bija vainagoti.
Vainaga spēks ir vienībā. Vainags  ir saules dota gaismas uzticības zīme cilvēkiem, kas to lieto. Visiem Talsu novada cilvēkiem.

Talsu novada logo

Talsu novada logotips ir novada kopējā vizuālā atpazīstamības zīme četrām pilsētām un 14 pagastiem. To veido stilizēta etnogrāfiskā zīme “Talsu saulīte” uz zaļa fona un tekstuālā daļa “Talsu novads”. “Talsu saulīte” ir šīs puses cilvēkiem zināms ornaments, kas jau agrākos laikos, ieausts villaines stūros, sargājis ikvienu nēsātāju.  Saule – tas ir gaismas un jaunas dienas simbols, kas nes svētību un auglību. Saule ir Talsu novada vēsturiskajai folklorai raksturīgs simbols, kas vijies cauri laikiem un ticis izmantots tautastērpos, vides objektos un arī mūsdienu vizuālajā saziņā. Tā apļa forma simbolizē mūžību, harmoniju un vienumu.
Logotips pauž kustību, enerģiju un dzīvesprieku – Talsu novads sprakšķ no enerģijas un darītgribas!

Talsu novada svītru kods

Tas ir 11 dažādu toņu, secīgi izvietots līniju salikums, stilizēti attēlojot Talsu novada etnogrāfisko brunci.

Talsu saulīte

Tas ir  trīs krāsu etnogrāfisks astoņu staru apļveida ornaments, kas attēlo sauli, apvienojot taisno un slīpo krustu, ko papildina citi grafiski tēli (aplīši, krustiņi un kausiņi).

Talsu novada pilsētu un pagastu ģerboņi