Talsi

Talsu pilsētas pārvalde (Kareivju iela 7, Talsi)

Vadītājs: Lauris Tīģers
Tālrunis: 25689044
E–pasts: lauris.tigers@talsi.lv
Adrese: Kalna iela 4, Talsi

Sekretāre: Dace Sudmale
E-pasts: dace.sudmale@talsi.lv
Adrese: Kalna iela 4, Talsi

Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas
Nekustamo īpašumu daļas
Vecākā nekustamā īpašuma speciāliste
Endija Libere
Tālrunis: 25423323
E–pasts: endija.libere@talsi.lv

Pilsētas teritorija: 7,8 km2
Iedzīvotāji: 9937

Talsu pilsētas vēsture

Vēstures gaitā Talsi cietuši karos, iedzīvotāji izmiruši mērī (1657., 1710. gadā), pilsēta degusi lielajā ugunsgrēkā 1733. gadā.
1873. gadā atvērta Talsu miesta privātā apriņķa skola, saukta par kreisskolu. Par šīs skolas direktoru no 1881. līdz 1889. gadam strādāja valodnieks K. Mīlenbahs. 1887.gadā Jauntalsos atvēra pilsētas skolu ar krievu mācību valodu.
20. gadsimta sākumā Talsi piedzīvoja gan 1905. gada decembra sacelšanos, gan soda ekspedīcijas briesmu darbus – tika nodedzinātas ap 60 ēkas, nošauti cilvēki.
Pilsētas tiesības Talsiem Krievijas Pagaidu valdība piešķīra 1917. gadā, bet mierlaika dzīve sākās ar 1920. gadu. Talsi bija un palika amatnieku un sīktirgotāju pilsēta, kur katrā mājā bija pa sīkbodītei. Jau no 1913. gada, kad tika uzcelts Latviešu biedrības nams, Talsos spēlēts teātris, dejots, dziedāts, rīkotas novada mākslinieku gleznu izstādes. 1930. gados populārākie sporta veidi bija futbols, vieglatlētika 1960.gada novembrī atklāja savam laikam modernu platekrāna kinoteātri “Auseklis” ar 500 skatītāju vietām, plašām uzgaidāmām telpām, lasītavu un bufeti. 1960.gadā sākās brīvdabas estrādes būvniecība, pēc estrādes rekonstrukcijas Sauleskalna estrādē bija vietas 5000 skatītājiem. Līdz 1961. gadam pasažieru pārvadāšanai kalpoja šaursliežu dzelzceļš, pēdējais mazbānīša brauciens notika 1967. gadā. 1965. gadā dibināta metālapstrādes rūpnīca “Talsi” – savulaik lielākais un slavenākais pilsētas uzņēmums.
1972.gada rudenī, uzspridzinot pareizticīgo baznīcu, sāka Jauntalsu apbūves un labiekārtošanas darbus. 1976. gadā atklāja jauno Talsu administratīvo centru, viesnīcu, mašīnu stāvlaukumu.1980. gadā darbu uzsāka sporta nams.
No 1960. līdz 1980. gadam notika plaša daudzstāvu māju celtniecība A. Pumpura, Dundagas, Rīgas, Darba ielas rajonā.
Jau Latvijas brīvvalsts laikā Talsu pilsēta pasūtīja tēlniekam Kārlim Zemdegam skulptūru “Koklētājs” – veltījumu brīvības cīņās kritušajiem varoņiem. Dundagas puses mežos tika atrasts piemērots granītakmens, savākti līdzekļi. 1995. gadā tēlnieks Vilnis Titāns ķērās pie šī plāna realizācijas un 1996. gada 16.novembrī notika pieminekļa atklāšana Ķēniņkalna pakājē.
Pašmāju ļaudis lepojas un ciemiņiem rāda Oktes barona Firksa pilsētas māju, kurā no 1996. gada 21. decembra uz dzīvi apmeties novada muzejs.
Tagad Talsi ir novada administratīvais centrs. Mazpilsēta, kas pārsteidz ar ainavisko skatu, deviņiem pakalniem un diviem gleznainiem ezeriem.