Vandzenes pagasts

Vandzenes pagasta pārvalde (“Pagastmāja”, Vandzene)

Vadītāja: Marika Grohjacka
Tālrunis: 28642346
E– pasts: marika.grohjacka@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: otrdienās no 8.00 līdz 18.00

Sekretāre: Liene Mežecka
Tālrunis: 29396344, 63225473
E–pasts: vandzene.parvalde@talsi.lv

Vecākā grāmatvede: Liene Ugrika
Tālrunis: 20227387
E–pasts: liene.ugrika@talsi.lv

Pagasta teritorija: 145,9 km²
Iedzīvotāji: 1634

Vandzenes pagasta vēsture

Vandzenes pagasts radies, 1893. gadā apvienojot vairākus mazus pagastiņus – Oktes, Garlenes, Iģenes un Sārcenes. 1945. gadā izveidoja Vandzenes, Dārtes un Oktes ciemu. Vandzenes pagasts bija pirmais Latvijā, kur tika pabeigta vienlaidus kolektivizācija 1947. gadā. Valsts nozīmes arhitektūras piemineklis – Vandzenes muiža – rakstos pirmo reizi minēts Kurzemes hercogistes un Piltenes bīskapijas 1666. gada robežlīgumā kā Vecodres palīgmuiža.
Pagasta teritorijā atrodas viena no vecākajām koka celtnēm Latvijā – Iģenes baznīca (1757. gads) ar oriģinālu koka guļbūvi un dēļu apšuvumu. Baznīcā joprojām notiek dievkalpojumi. 1951. gadā Vandzenes ciemam pievienoja Dārtes ciemu, 1954. gadā – Nogales ciemu, 1961. gadā – Mērsraga ciema Ļeņina kolhoza teritoriju, bet 1974. gadā – daļu Laidzes ciema. 1975. gadā pievienoja daļu Laucienes ciema. Visu administratīvo pārkārtojumu rezultātā Vandzenes pagastam pievienota daļa Laidzes un Upesgrīvas pagasta (Uguņciems), bet neliela daļa no Vandzenes pagasta (Garlene un Okte) iekļauta Laucienes pagastā.1990. gadā atjaunots Vandzenes pagasts, iekļaujot vairāku ciemu teritroijas – Lādzeri, Vandzenes skolu, Uguņciemu, Vandzenes Upesgrīvu un Vandzeni. Pagasts, kura centrs ir Vandzene, robežojas ar Laidzes, Ārlavas, Laucienes pagastu, Mērsraga un Rojas novadu  2009. gadā Vandzenes pagastu iekļāva Talsu novadā.
Joprojām Vandzene priecē ar muižas ēku un Iģenes baznīcu, tāpat te var aplūkot Tilgaļu milzu akmeni un arī Basu vilkatu akmeni. Vandzenes pagasts vēsturiski ir veidojies par teritoriju, kur dzīvo un strādā lieli novada zemnieki.