Virbu pagasts

Virbu pagasta pārvalde (Lielā iela 15, Jaunpagasts)

Vadītāja p.i.: Zigmunds Brunavs
Tālrunis: 29241605
E–pasts: zigmunds.brunavs@talsi.lv
Iedzīvotāju pieņemšana: pēc iepriekšējas vienošanās

Sekretāre – kasiere: Aija Sūniņa
Tālrunis: 63291457, 63220977,
E–pasts: virbi.parvalde@talsi.lv

Grāmatvede: Ieva Matisone
Tālrunis: 26211624, 63232133
E–pasts: ieva.matisone@talsi.lv

Komunālās daļas speciālists: Dainis Krievāns
Tālrunis: 26336135

Pagasta teritorija: 39,5 km²
Iedzīvotāji: 817

Virbu pagasta vēsture

Jaunpagasts (tagad Virbu pagasts) pirmo reizi minēts 1237. gadā lēņu grāmatā. Pagasts (līdz 1925. gadam Jaunpagasta pagasts) izveidots 1870. vai 1880. gadā, apvienojot Lielvirbu, Mazvirbu, Rinkules, Štempeļmuižas, Eņģeļmuižas un Veģu muižu pagastus. Tas veidojies reizē ar “Maskava – Rīga – Ventspils” dzelzceļa izbūvi 19. un 20. gadsimta mijā. Izsenis te darbojušās spirta dedzinātavas Jaunpagasta un Lielvirbu muižās, dzirnavas, stērķeles fabrika.1945. gadā pagastā izveidoja Virbu un Jaunpagasta ciema padomes, bet pagastu 1949. gadā likvidēja. Virbu ciemu 1956. gadā pievienoja Sabiles pilsētai kā tās lauku teritoriju. 1974. gadā Jaunpagasta ciemam pievienoja Strazdes ciemu un pārdēvēja to par Virbu ciemu. 1990. gadā ciemu reorganizēja par pagastu. 1992. gadā Strazdes pagasts atdalījās atsevišķā pašvaldībā. 2009. gadā pagastu kā administratīvo teritoriju iekļāva Talsu novadā.
Pagastu veido Lēdu ciems, Ezerciems, Dārzciems, Brūzis un Jaunpagasts. Pēdējais ir arī pagasta centrs. Virbu pagasts robežojas ar Abavas, Lībagu, Strazdes pagastu un Kandavas novada Kandavas pagastu.
Joprojām Virbu pagasts pārsteidz ar vecticībnieku baznīcu, ko draudze iespēju robežās mēģina atjaunot.