Izsludina konkursu uz vakanto Komunālo pakalpojumu daļas speciālista amatu

Talsu novada pašvaldība (reģ. Nr. 9009113532) izsludina konkursu uz vakanto Komunālās nodaļas Komunālo pakalpojumu daļas speciālista amatu
(profesijas kods pēc klasifikatora 2422 31)

Prasības pretendentiem (-ēm):

 • Darbības sfērai atbilstoša vismaz I vai II līmeņa augstākā izglītība (mežzinātnēs, vides zinātnēs, vides saimniecībā), kā arī cita I vai II līmeņa augstākā izglītība.
 • Vēlama pieredze ar amata pienākumu izpildi saistītā jomā.
 • Zināšanas, pieredze un prasmes dokumentu un normatīvo aktu sagatavošanā.
 • Komunikācijas un argumentācijas prasme un spēja patstāvīgi organizēt un veikt sava amata pienākumu izpildes ikdienas un operatīvo darbību.

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt un koordinēt bīstamo koku nozāģēšanu un koku vainagu veidošanu, kopšanu Talsu novada administratīvajā teritorijā;
 • Organizēt un nodrošināt pašvaldības ūdenstilpju apsaimniekošanu un izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
 • Sagatavot medību platību nomas līgumus; sadarbībā ar mednieku kolektīvu vadītājiem veikt TNP medību tiesību nomas līgumu sagatavošanu par medību tiesību nodošanu citiem medību tiesību lietotājiem;
 • Koordinēt klaiņojošu dzīvnieku izķeršanu pašvaldības administratīvajā teritorijā; koordinēt un organizēt mājdzīvnieku reģistrēšanu; nodrošināt un veikt attiecīgo izpildītāju darbības kontroli;
 • Organizēt nodaļas dokumentu apriti, kontrolēt izpildes termiņus;
 • Organizēt pašvaldības teritorijā derīgo izrakteņu ieguves kontroli, pārbaudīt iesniegtos dokumentus; sagatavot un reģistrēt bieži sastopamo derīgo izrakteņu atļaujas, nodrošinot dabas resursu izmantošanu atbilstoši normatīvo aktu nosacījumiem;
 • Sekmēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, sagatavot iepirkumu specifikācijas vai citus nepieciešamos dokumentus iepirkumu komisijai, veikt un organizēt attiecīgo izpildītāju darbības kontroli.

Iesniedzamie dokumenti:

 • dzīves apraksts (CV);
 • motivācijas vēstule;
 • nolikuma prasībām atbilstošas augstākās izglītības dokumentu kopijas ;
 • B kategorijas autovadītāja apliecības kopija;
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, atsauksmes vai rekomendācijas.

Pieteikumu, kam jāsatur visi iesniedzamie dokumenti, var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Talsu novada pašvaldība, adrese-Kareivju ielā 7, Talsos, LV-3201, iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, darba laikā, uz aploksnes norādot „ Konkursam uz Komunālās nodaļas Komunālo pakalpojumu daļas speciālista amatu”, vai iesūtīt e-pastā personaldala@talsi.lv, ar norādi “Konkursam uz Komunālās nodaļas Komunālo pakalpojumu daļas speciālista amatu”.

Pieteikums jāiesniedz Apmeklētāju pieņemšanas centrā vai jānodrošina tā iesūtīšana e-pastā personaldala@talsi.lv vai pa pastu līdz 2019. gada 30. decembrim plkst. 15.00; pēc šī termiņa iesniegtie, iesūtītie vai saņemtie pieteikumi netiek izvērtēti.
Konkursa komisija sazināsies tikai ar tiem pretendentiem, kuri tiks uzaicināti darba intervijai.

Saskaņā ar amata klasifikāciju amata atlīdzība no EUR 900,- līdz EUR 1050,-