Pansionāts „Lauciene” aicina darbā aprūpētājus

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene”
aicina darbā aprūpētājus
(kods pēc Profesiju klasifikatora 5322 02)
uz noteiktu un nenoteiktu laiku

Talsu novada pašvaldības iestāde pansionāts „Lauciene”, reģ. Nr. 90009113532, juridiskā adrese – „Pansionāts”, Lauciene, Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285,  aicina darbā:

 • aprūpētājus  uz noteiktu laiku  (trīs brīvas darba vietas),
 • aprūpētājus un uz nenoteiktu laiku (trīs brīvas darba vietas).

Nolīgtais darba laiks 40 stundas nedēļā ar summēto darba laika uzskaiti – uzskaite četru mēnešu  ietvaros.

Atalgojums – stundas tarifa likme  no 3,11 EUR stundā līdz 3,46 EUR  stundā.

Galvenie  amata pienākumi:

 • veikt klienta mazgāšanas procedūras;
 • veikt klienta gultas klāšanu, gultas un ķermeņa veļas maiņu;
 • veikt klienta ķermeņa apkopšanu, pēdu un nagu kopšanu;
 • palīdzēt klientam piecelties no gultas vai krēsla;
 • palīdzēt klientam izmantot tehniskos palīglīdzekļus;
 • palīdzēt klientam pārvietoties telpā, nodrošinot klienta drošību;
 • asistēt klientam iepērkoties, apmeklējot frizieri;
 • palīdzēt klientam apmeklēt Pansionātā rīkotos pasākumus;
 • nodrošināt klientam vides terapiju katru dienu (pastaigas vai atpūtu svaigā gaisā);
 • veikt klienta ēdināšanu atbilstoši klienta spējām, vēlmēm;
 • palīdzēt klientam sakārtot personīgās mantas;
 • vajadzības gadījumā veikt klienta uzraudzību;
 • palīdzēt veikt klienta istabas ģenerālo tīrīšanu (atstumt gultas, skapjus u.tml.).

Prasības  pretendentam: vēlama aprūpētāja darba pieredze vai apliecinājums par atbilstošu kursu beigšanu.

Pieteikšanās līdz 31.07.2021, iesniedzot iestādes e-pastā (pansionatslauciene@talsi.lv) dzīves aprakstu vai iesūtot pa pastu.

Papildus informāciju iespējams saņemt darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00: tālr. nr. + 371 29902141,  vai pa e-pastu: pansionatslauciene@talsi.lv.