Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Talsu novads saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:
www.talsunovads.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode -Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīga sloga pamatošana. Tīmekļvietnes atbilstības piekļūstamības prasībām izvērtējums (1.pielikums) WCAG 2.0.AA.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.talsunovads.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • virsraksti, krāsu koeficienti, teksta izmēru maiņa, piekļūstamība no tastatūras un redzamais fokuss, formas, lauku nosaukumi, kļūdas, pamatstruktūras pārbaude

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 15.12.2020. Izvērtēšanu veica SIA “Born Digital”.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: TNP_pieklustamibas_izvertejums_2020, TNP_pieklustamibas-pazinojums_2020

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, citā formātā, piedāvājam turpmāk minētās alternatīvas.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību. Plānojam novērst konstatētās problēmas līdz 2021. gada februārim.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: pasts@talsi.lv

Zvaniet: 63232110 vai 26398234

Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201

Klātienē: Kareivju ielā 7, Talsos darba dienās no plkst.8.00-17.00 vai iepriekš piesakoties

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 14 dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīga ir Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa
E-pastā: info@talsi.lv
Tālrunis: 26663732

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.12.2020.

Šo paziņojumu apstiprināja Ieva Krēķe, Talsu novada pašvaldības izpilddirektore.