Uzņēmējdarbība Talsu novadā

Ekonomiski aktīvo Talsu novada uzņēmumu sadalījums pa galvenajiem darbības veidiem (Datu avots: Lursoft)