Ziņas

Atbalsts Ukrainai
4. marts 2022

Ja uzņem cilvēkus no Ukrainas, ziņo par to Talsu novada pašvaldības policijai!

Talsu novada pašvaldība lūdz ikvienu, kurš pie sevis uzņēmis no Ukrainas ieceļojošos cilvēkus, informēt par to Talsu novada pašvaldības policiju, zvanot uz diennakts dežūrtālruni 26132701.

Novadā
17. marts 2020

Aicinām iedzīvotājus izmantot iespēju sazināties attālināti

Iedzīvotājiem ir iespēja pašvaldībai elektroniski iesniegt priekšlikumu, sūdzību, jautājumu vai lūgumu, izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Šeit pieejama instrukcija e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" lietošanai.

Novadā
28. jūnijs 2022

Stājušies spēkā jauni saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā

Saistošie noteikumi attiecas tikai uz tajos noteiktajām apdzīvotajām vietām – Pastendi, Tiņģeri, Laidzi, Zvirgzdiem, Laucieni, Mundigciemu, Dižstendi, Anužiem, Strazdi, Lubezeri, Pūņām un Jaunpagastu, Dundagu, Kolku, Mērsragu, Roju un Rudi, kā arī četrām Talsu novada pilsētām – Talsiem, Sabili, Stendi un Valdemārpili.

Veselība
28. jūnijs 2022

Karstajā laikā arī publiskās infrastruktūras objekti jāizmanto piesardzīgi

Augstās temperatūras dēļ, kas jau otro dienu ir virs 30 grādu atzīmes, jūtami uzkarsuši arī brīvā laika pavadīšanas infrastruktūras objekti, piemēram, rotaļu ierīces bērnu laukumos, segumi un aktivitāšu elementi stadionos.  Pirms izmantot novada publisko infrastruktūru, aicinām pārliecināties, vai tas ir droši un neradīs kaitējumu veselībai. Tāpat uzmanība jāievēro, atpūšoties pie ūdens.

Sabiedrības līdzdalība
28. jūnijs 2022

Kolkā noritēs iedzīvotāju tikšanās ar Talsu novada domes deputātiem un izpildvaru

5. jūlijā plkst. 17.30 Kolkas Tautas namā noritēs iedzīvotāju tikšanās ar Talsu novada domes deputātiem un izpildvaru.

Talsi
28. jūnijs 2022

Piemin pirms 25 gadiem notikušo Talsu traģēdiju

1997. gada 28. jūnijs Talsos pārrauga skaudrā traģēdijā, un tā vēl aizvien ir viena no melnākajām dienām atjaunotās Latvijas vēsturē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta svētku laikā, teju 19 metru augstumā lūstot un krītot pārslogotam autopacēlāja grozam, kur atradās 22 cilvēki, dzīvību zaudēja deviņi bērni.

Lībagi
28. jūnijs 2022

Lībagu sākumskola izlozē iegūst 5000 eiro sporta dzīves uzlabošanai

Iegūto finansējumu skolas var izmantot pēc saviem ieskatiem – tā var būt sporta pasākumu organizēšana, inventāra iegāde, infrastruktūras attīstīšana vai pedagogu motivēšanas pasākumi, vai kādas citas ar sportu un kustīgu dzīvesveidu saistītas aktivitātes.

Sabiedrības līdzdalība
28. jūnijs 2022

30. jūnijā notiks Talsu novada domes sēde

30. jūnijā 9.00 notiks kārtējā Talsu novada domes sēde. Tajā tiks izskatīti 44 lemjošie darba kārtības jautājumi, kā arī atskaiti par paveikto sniegs Talsu novada domes priekšsēdētājas pienākumu izpildītājs Andis Astrātovs un Talsu novada pašvaldības izpilddirektore Ieva Krēķe. Domes sēdes darba gaitai iespējams sekot līdzi attālināti Talsu novada Youtube.com kanālā.

1 2 3 no 363