Talsu novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu bērnu un jauniešu vasaras nometnēm

30. maijs 2022

Veicinot un atbalstot pašvaldības iestāžu un nevalstisko organizāciju iniciatīvu vasaras nometņu projektu izstrādē un realizācijā, Talsu novada pašvaldība 2022. gada vasarā līdzfinansēs 13 dažādas dienas un diennakts nometnes, kurās kopumā varēs piedalīties 387 dalībnieki vecumā no 5 līdz 19 gadiem. Kopējais no pašvaldības budžeta piešķirtais finansējums ir 16 505,05 eiro.

Talsu novada pašvaldība jau vairākus gadus līdzfinansē bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanu. Lai nodrošinātu nometņu pieejamību Talsu novadā deklarētajiem bērniem un jauniešiem, Talsu novada pašvaldība līdz 19. aprīlim organizēja pieteikšanos finansiālā atbalsta saņemšanai nometņu organizēšanai.

Atpūtas un sporta nometnes plānots organizēt skolēnu vasaras brīvlaikā, lai nodrošinātu bērnu un jauniešu saturīgu brīvā laika pavadīšanu, veicinātu daudzpusīgu kompetenču un nepieciešamo dzīves prasmju veidošanos, vienlaikus rosinot veselīgu dzīvesveidu un sekmējot bērnu un jauniešu radošās un individuālās pašizpausmes.

Šogad, noslēdzoties projektu konkursam, līdzfinansējumu nometņu īstenošanai ieguva 12 projekta pieteikumi, kurus iesniedza  biedrība „Sporta klubs Talsi”, Lībagu sākumskola, nodibinājums „Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš””, Talsu pamatskola, Talsu Valsts ģimnāzija,, Valdemārpils vidusskola, biedrība „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas””, Pastendes pamatskola, biedrība „Basketbola klubs Talsi”, Upesgrīvas pamatskola, biedrība „Lilegend”. Liela daļa nometņu ir jau ar ilgstošām tradīcijām un nometņu piedāvājums ir plašs un daudzveidīgs – tās ir izzinošas, radošas, sportiskas, aktīvu un veselīgu dzīvesveidu rosinošas.

Pašvaldība, izsludinot konkursu, ir tiesīga noteikt kritērijus un nosacījumus nometnes organizētājam un piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu programmas mērķu sasniegšanu un kvalitatīvu nometnes norisi.

Izvērtējot vasaras nometņu projektu pieteikumus, tika ņemti vērā šādi kritēriji: pieteikuma kvalitāte, iespēja saturīgi, veselīgi un droši pavadīt brīvo laiku, sociālo prasmju un radošo spēju attīstība, esošo zināšanu un prasmju nostiprināšana, jaunu iemaņu apgūšana, veselīga dzīvesveida popularizēšana un vispārējās fiziskās sagatavotības sekmēšana, nometnes saturam atbilstošs budžets un piesaistīti dažādi finanšu resursi, iepriekšējo nometņu realizācijas kvalitāte.

Minimālajam nometnes dalībnieku skaitam jābūt 15 dalībniekiem, nometnes ilgums vasaras nometnēm – trīs dienas vai trīs diennaktis līdz desmit dienām vai desmit diennaktīm. Savukārt nometnes programmas ilgums dienas nometnēm ir ne mazāks kā piecas stundas dienā.

Ar Talsu novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa nolikumu detalizētāk var iepazīties mājaslapā www.talsunovads.lv sadaļā „Dokumenti”.

Skolēni un jaunieši, kā arī viņu vecāki aicināti iepazīties ar vasaras nometnēm, ko organizē Talsu novada izglītības iestādes, dažādas biedrības un organizācijas. Nometnes dalībniekiem jāmaksā arī dalības maksa. Interesentiem nometnēm jāpiesakās pie nometnes vadītāja.

N.p.k.Nometnes nosaukumsNometnes organizētājs, nometnes vadītājsDalībnieku vecumsDalībnieku skaitsNorises vieta, laiksNometnes veids (dienas vai diennakts)
1.„Skudriņas”Lībagu sākumskola, Sandra Znotiņa

Tālr.: 26396227

6-10 gadi2006.06.-10.06.2022. (5 dienas), Lībagu sākumskoladienas
2.„Krāsainās dienas”

 

Talsu pamatskola, Sanita Leja

Tālr.: 26129249

7-10 gadi5017.08.-19.08.2022. (3 dienas), Talsu pamatskoladienas
3.„Esi aktīvs un radošs!”

 

Talsu Valsts ģimnāzija, Ilona Zitmane

Tālr.: 63291765

8-10 gadi

 

30

 

15.08.-19.08.2022. (5 dienas), Talsu Valsts ģimnāzija

 

dienas
4.„Prieks, kur tu rodies?!”

 

Valdemārpils vidusskola, Daina Vasioleka

Tālr.: 63291102

6-7 gadi2713.06.-17.06.2022. (5 dienas), Valdemārpils vidusskola

 

dienas
5.„Pārsteigumu lāde”

 

Pastendes pamatskola, Edgars Kviesis

Tālr.: 63221128

7-12 gadi4006.06.-11.06.2022. (6 dienas), Pastendes pamatskola

 

dienas
6.„Vasaras piedzīvojumi”

 

Upesgrīvas pamatskola, Ligita Mežaka

Tālr.: 29474154

6-19 gadi3004.07.-08.07.2022. (5 dienas), Upesgrīvas pamatskola

 

diennakts
7.„Volejprieks 1”Biedrība „Sporta klubs Talsi”, Aivars Pekmans

Tālr.: 26449513

8-17 gadi2506.-10.06.2022. (5 dienas), Talsu sporta halledienas
8.„Atpūtusies ģimene – laimīga ģimene – 3”Nodibinājums „Ģimeņu un bērnu attīstības centrs „Brīnumiņš” (ĢBAC), Sanita Ziediņa

Tālr.: 26317019

5-18 gadi2013.07.-15.07.2022. (3 dienas), ĢBAC „Brīnumiņš”diennakts
9.„Raibs kā taureņa spārns”Biedrība „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”, Sarmīte Zumberga

Tālr.: 26129213

7-11 gadi1527.06.-01.07.2022. (5 dienas), Biedrība „Dundagas bērnu dienas centrs „Mājas”dienas
10.„Sporto pakalnos”Biedrība „Basketbola klubs Talsi”, Mārtiņš Ziediņš

Tālr.: 26481292

8-11 gadi4027.06.-01.07.2022. (5 dienas), Talsu sporta namsdienas
11.„Sporto pakalnos”Biedrība „Basketbola klubs Talsi”, Mārtiņš Ziediņš

Tālr.: 26481292

12-15 gadi4004.07.-08.07.2022. (5 dienas), Talsu sporta namsdienas
12.„Izjūti vasaru”Biedrība „Lilegend”, Liene Niedola

Tālr.: 27495751

7-10 gadi2513.06.-17.06.2022. (5 dienas), Talsu 2. vidusskoladienas
13.„Ceļojums kosmosā”Biedrība „Lilegend”, Liene Niedola

Tālr.: 27495751

7-10 gadi2525.07.-29.07.2022. (5 dienas),

Talsu 2. vidusskola

dienas
14.Bērnu radošā dienas nometne „Raibā nedēļa”Organizētājs – Talsu novada Bērnu un jauniešu centrs,

Vadītāja – Arita Andendorfa

Tālr.: 63291805

7 – 12 gadi75 (3*25)1. ned. 04.07. – 08.07.2022.

2. ned. 11.07. – 15.07.2022.

3. ned. 18.07. – 22.07.2022.

Talsu novada Bērnu un jauniešu centrā, Brīvības ielā 17a, Talsos (laikā no 09.00 – 17.00)

 

dienas
15.Bībeles nometneTalsu Kristīgā vidusskola, Inguna Gruzniņa

Tālr.: 63291671

7 – 13 gadi7013.06. – 17.06.2022.dienas
16.Bāreņu nometneTalsu Kristīgā vidusskola, Inguna Gruzniņa

Tālr.: 63291671

7 – 12 gadi20 – 3018.06. – 22.06.2022.diennakts
17.Kristīgā jauniešu nometneTalsu Kristīgā vidusskola, Inguna Gruzniņa

Tālr.: 63291671

14 – 20 gadi7015.07.-20.07.2022.diennakts

 

Renāte Freiberga