Izstrādāts jauns ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs Mērsragā

14. janvāris 2022

Mērsraga pagastā ūdenssaimniecības pakalpojumus līdz šim nodrošinājis un arī turpinās nodrošināt Talsu novada pašvaldības kapitālsabiedrības uzņēmums SIA „Mērsraga ūdens”. Patlaban iedzīvotāji par saņemto pakalpojumu norēķinās pēc tarifiem, kas apstiprināti 2011. gadā. Ņemot vērā šo gadu laikā pieaugušās darbaspēka un infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, no 1. februāra plānots paaugstināt pakalpojumu tarifus.

Tarifu projekts paredz, ka no 1. februāra uzņēmuma sniegtais ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 1,56 eiro/kubikmetrā (ar PVN), kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2,27 eiro/kubikmetrā (ar PVN), bet kopējais tarifs būs 3,84 eiro/kubikmetrs (ar PVN). Izmaksu pieaugums ir 26% apmērā.

Šobrīd SIA „Mērsraga ūdens” ūdenssaimniecības pakalpojumus sniedz saskaņā ar tarifiem, kas noteikti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2011. gada 21. aprīļa lēmumu. Par vienu kubikmetru ūdens klienti maksā 0,91 eiro (ar PVN), bet kanalizācijas tarifs ir 2,13 eiro/kubikmetrā (ar PVN) apmērā. Kopējās ūdens un kanalizācijas izmaksas par vienu kubikmetru sastāda 3,04 eiro (ar PVN).

SIA „Mērsraga ūdens” izstrādājis aktuālo ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, ņemot vērā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprināto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Tā kā SIA „Mērsraga ūdens” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu apjoms gadā nepārsniedz 100 000 kubikmetrus, tad aktuālo tarifa apstiprināšanu jāveic Talsu novada domei, ne Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. Izskatot tarifu projektu Talsu novada domes tautsaimniecības komitejā, tās dalībnieki atbalstīja tarifa paaugstināšanu, bet lēmums par tarifu palielināšanu tiks pieņemts 27. janvāra Talsu novada domes sēdē.

SIA „Mērsraga ūdens” un Talsu novada dome aicina iedzīvotājus līdz 24. janvārim izvērtēt sagatavotos tarifus un izteikt par tiem viedokli vai priekšlikumus, tos nosūtot uz elektroniskā pasta adresi info@mersragaudens.lv.

No pagājušā gada 23. decembra SIA „Mērsraga ūdens” valdes locekļa amatu ieņem Aivis Vincevs. Valdes locekļa mērķis ir ieviest nepieciešamos uzlabojumus uzņēmuma sekmīgai darbībai, lai nodrošinātu tā finansiālo stabilitāti un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem.

Inita Fedko