Konkursā uz SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amatiem saņemti astoņi pieteikumi

22. septembris 2022

2022. gada 2. septembrī noslēdzās pieteikšanās termiņš atklāta konkursa SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu atlases ietvaros.

Kandidātus izvērtēs speciāli izveidota nominācijas komisija, kuras sastāvā ir SIA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” dalībnieku un kapitāldaļu turētāja pārstāvji, neatkarīgie eksperti, kā arī sabiedrības pārstāvji. Konkursa 2. vērtēšanas kārtā tiks piesaistīta arī personāla atlases kompānija, kura sniegs savu viedokli par saņemto kandidātu pieteikumiem.

Konkursā tiek meklēti 4 padomes locekļi šādās pārraudzības un atbildības jomās – korporatīvā pārvaldība un uzņēmējdarbības vadība, akadēmiskā darbība veselibas aprūpes jomā, IT joma un finanšu un/vai riska vadība.

Kopumā uz SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amatiem tika saņemti 8 kandidātu iesniegtie pieteikumi. Kandidāti uz SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” padomes locekļu amatiem tiks vērtēti 3 (trīs) kārtās, balstoties uz kandidātu vērtēšanas kritērijiem, kurus nominācijas komisija noteica, pamatojoties uz padomes loceklim nepieciešamo kompetenču un profesionālās pieredzes prasību aprakstu, un apstiprināja nominācijas komisijas 2022. gada 22. jūlija sēdē.