Prezentē jaunā Talsu novada ģerboņa metus

30. jūnijs 2022

Kopš 2021. gada 1. jūlija, kad Latvijā tika īstenota administratīvi teritoriālā reforma, spēkā vairs nav bijušo novadu ģerboņi, tai skaitā arī Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga novada ģerboņi. To vietā Talsu novada pašvaldība šobrīd izmanto mazo valsts ģerboni. Pagājušā gada novembrī Talsu novada domes deputāti nolēma izstrādāt jaunu Talsu novada ģerboni, kas atspoguļotu novada vērtības un vienotu iedzīvotājus.

Novada ģerbonis ir ne tikai simbolisks grafisks attēls,

kas apliecina tā nēsātāja piederību novadam, tas ir arī spēcīgs kopīgās identitātes simbols un vērtība, ko nodot nākamajām paaudzēm. Ģerbonis, tā elementi tiek izmantoti novada karogā, apbalvojumos, veidlapās, kā arī novadu reprezentējošos pasākumos un notikumos.

Ģerboņa izveide ir strikti reglamentēta, tā notiek, vadoties pēc heraldikā pieņemtajiem ģerboņu veidošanas noteikumiem un principiem. Savukārt Ģerboņu likumā ir definēta ģerboņu reģistrācijas kārtība – to atbilstību izvērtē un apstiprina Valsts Heraldikas komisija, kas ir Valsts prezidenta izveidota koleģiāla institūcija, kas uztur informatīvo materiālu bāzi par ģerboņiem un ģerboņu veidošanas pamatprincipiem, un izvērtē jaunu ģerboņu izveides heraldiskos un mākslinieciskos risinājumus, apzina un veido ģerboņu sistēmu un veic izpēti.

Pēc tam ģerboņa izstrādātāji sagatavo ģerboņa mapi (tajā tiek ietverts heraldiskais apraksts, ģerboņa attēla krāsains oriģināls, ģerboņa attēls kontūrzīmējumā un samazināts ģerboņa attēls), bet lēmumu par ģerboņa reģistrāciju pieņem Kultūras ministrija. Pozitīva lēmuma gadījumā ģerbonis tiek reģistrēts Ģerboņu katalogā.

Pērnā gada novembrī

Talsu novada domes deputāti vienojās par jauna ģerboņa izstrādi. 2022. gada sākumā tika izveidota Talsu novada ģerboņa izstrādes darba grupa, kas apvieno visu apvienoto novadu pārstāvjus – dažādu jomu speciālistus.

Janvārī tika izsludināta iedzīvotāju aptauja, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokļus par jaunā novada vērtībām, simboliem, asociatīvajām krāsām, ko izmantot ģerboņa izstrādes procesā. Tajā izskanējušās atbildes tika apkopotas un nodotas ģerboņa izstrādātājiem (ar aptaujas rezultātiem var iepazīties  www.talsunovads.lv/iedzivotajiem/sabiedribaslidzdaliba/iedzivotajuaptaujas).

Jauno Talsu novada ģerboni izstrādā mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs, kuriem ir bagāta pieredze ģerboņu izstrādē un kuri ir radījuši daudz pašvaldību, organizāciju un dzimtu ģerboņus.

Šobrīd mākslinieki ir sagatavojuši piecus iespējamos Talsu novada ģerboņa metu variantus, ņemot vērā Valsts Heraldikas komisijas aicinājumu iekļaut vēsturisko vainagu – Talsu novada, Talsu pilsētas, Talsu apriņķa un Talsu rajona ģerboņos izmantoto –  attēlojumus.

Vairogā izvēlēts ševronveida dalījums zilā, zelta vai sudraba krāsā. Tajā atspoguļota Talsu novada unikalitāte – Kolkasrags, savukārt zilā krāsa simbolizē Baltijas jūru un Rīgas jūras līci, kas to apskalo, bet zelta un sudraba krāsa aizgūta no vēsturiskajiem novadu ģerboņiem.

No pieciem izstrādātajiem ģerboņa metiem jāizvēlas viens,

Talsu novadam atbilstošākais, lai mākslinieki varētu sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, lai to iesniegtu izvērtēšanai Valsts Heraldikas komisijā.

Konsultējoties ar Valsts Heraldikas komisiju un ģerboņa izstrādātājiem, lai izvairītos no negatīvas pieredzes gadījumā, ja izvēlētais meta variants netiek apstiprināts, nav ieteicams šajā posmā iesaistīt plašu iedzīvotāju loku, bet šo izvēli rekomendē veikt, piemēram, domes deputātiem, kas ir ievēlēti iedzīvotāju interešu pārstāvniecībai.

Lai izvērtētu šī jautājuma atbilstošāko risināšanas veidu, tas tiks pārrunāts ar Talsu novada domes vadību.

Inita Fedko