Talsu novadā darbosies 31 vēlēšanu iecirknis

30. septembris 2022

Sestdien, 1. oktobrī, norisināsies 14. Saeimas vēlēšanas. Tajās tiesības piedalīties būs Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, lai uz nākamajiem četriem gadiem ievēlētu 100 parlamenta deputātus. 14. Saeimas vēlēšanās vēlētāji varēs balsot jebkurā vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs. Talsu novadā savu balsi būs iespējams nodot kādā no 31 vēlēšanu iecirkņiem.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Otrdien, 27. septembrī no plkst. 8.00 līdz 11.00;
Trešdien, 28. septembrī no plkst.17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Vēlēšanu dienā sestdien, 1. oktobrī, iecirkņi būs atvērti no pulksten 7.00 līdz 20.00.

Vēlētāji savu balsi glabāšanā varēs nodot trīs dienas pirms vēlēšanu dienas 66 vēlēšanu iecirkņos Latvijā.

Talsu novadā nodot balsi glabāšanā varēs tikai vēlēšanu iecirknī Nr. 826. TALSU TAUTAS NAMS, Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads:

Pirmdien, 26. septembrī no plkst. 17.00 līdz 20.00;
Ceturtdien, 29. septembrī no plkst. 9.00 līdz 12.00;
Piektdien, 30. septembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00.

Talsu novadā darbosies šādi vēlēšanu iecirkņi:

Nr. p. k.Iecirkņa nosaukumsIecirkņa numursIecirkņa atrašanās vietaPieejamība vēlētājiem ar kustību traucējumiem

IR/NAV

1.1.ABAVAS BIBLIOTĒKA965„Vecvalgale”, Valgale, Abavas pagasts, Talsu nov., LV-3294NAV
1.2.BALGALES PAGASTA PĀRVALDE832„Grantiņi”, Dursupe, Balgales pag., Talsu nov., LV-3287IR
1.3.BĒRNU UN JAUNIEŠU INICIATĪVU CENTRS „VARAVĪKSNE”850„Rude”-5, Rude, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264NAV
1.4.DUNDAGAS PILS833Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270NAV
1.5.ĪVES PAGASTA PĀRVALDE839„Pils”, Tiņģere, Īves pag., Talsu nov., LV-3261IR
1.6.KAĻĶU BIBLIOTĒKA836„Ozoli”-1, Kaļķi, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270NAV
1.7.KALTENES KLUBS848„Kaltenes klubs”, Kaltene, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264IR
1.8.KOLKAS LĪBIEŠU SAIETA NAMS840 „Pastnieki”, Kolka, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275IR
1.9.ĶŪĻCIEMA BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS841„Tautas nams”, Ķūļciems, Ķūļciema pag., Talsu nov., LV-3283IR
1.10.LAIDZES BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS842„Mežrozes”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov., LV-3280NAV
1.11.LAUCIENES KULTŪRAS NAMS843„Laucienes kultūras nams”, Lauciene, Laucienes pag., Talsu nov., LV-3285IR
1.12MUNDIGCIEMS844„Pagastmāja”, Mundigciems, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258NAV
1.13.LUBES PAGASTA PĀRVALDE845„Sniedzes”, Anuži, Lubes pag., Talsu nov., LV-3262IR
1.14.MAZIRBES BIBLIOTĒKA834„Skolotāju māja 2”-12, Mazirbe, Kolkas pag., Talsu nov., LV-3275NAV
1.15.MELNSILA KLUBS849„Varoņi”, Melnsils, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264IR
1.16.MĒRSRAGA TAUTAS NAMS846Lielā iela 25, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-3284IR
1.17.NOGALES BIBLIOTĒKA966„Nogales tautas nams”, Nogale, Ārlavas pag., Talsu nov., LV-3260NAV
1.18.PASTENDES KULTŪRAS NAMS837Skolas iela 2, Pastende, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3251IR
1.19.ROJAS KULTŪRAS CENTRS847Zvejnieku iela 5, Roja, Rojas pag., Talsu nov., LV-3264IR
1.20.SABILES KULTŪRAS NAMS829Ventspils iela 14, Sabile, Talsu nov., LV-3294IR
1.21.SPĀRES MUIŽA838„Spāres muiža”, Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov., LV-3298NAV
1.22.STENDES TAUTAS NAMS830Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu nov., LV-3257IR
1.23.STRAZDES MUIŽA851„Strazdes muiža”, Strazde, Strazdes pag., Talsu nov., LV-3291NAV
1.24.TALSU 2. VIDUSSKOLA827Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov., LV-3201NAV
1.25.TALSU NOVADA ADMINISTRATĪVAIS CENTRS828Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201

 

IR
1.26.TALSU TAUTAS NAMS826Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu nov., LV-3201IR
1.27.VALDEMĀRPILS PILSĒTAS UN ĀRLAVAS PAGASTA PĀRVALDE831Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260

 

IR
1.28.VALDGALES PAGASTA TAUTAS NAMS852„Tautas nams”, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov., LV-3253IR
1.29.VANDZENES TAUTAS NAMS853„Tautas nams”, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov., LV-3281IR
1.30.VĪDALES SKOLA

 

835„Vīdales skola”, Vīdale, Dundagas pag., Talsu nov., LV-3270NAV
1.31.JAUNPAGASTS854Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pag., Talsu nov., LV-3292NAV

Vēlētāji, kuriem veselības stāvokļa dēļ nav iespējas nokļūt vēlēšanu iecirknī, var pieteikties balsošanai savā atrašanās vietā. Pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā var arī slimojošu personu aprūpētāji.

Balsošanu vēlētāja atrašanās vietā var pieteikt no 26. septembra līdz 1. oktobrim plkst. 12.00. Iesniegumi, kas tiks saņemti vēlēšanu dienā pēc plkst. 12.00, tiks izpildīti tikai tādā gadījumā, ja vēlēšanu iecirkņa komisijas darbiniekiem būs iespējams ierasties vēlētāju atrašanās vietā līdz plkst. 20.00.

Citu vēlētāju balsošana ārpus vēlēšanu iecirkņa telpām nav pieļaujama.

Kā var pieteikties?

Lai pieteiktu balsošanu savā atrašanās vietā, vēlētājam jāuzraksta iesniegums un līdz 1. oktobrim jānogādā vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu var iesniegt arī elektroniski nosūtot uz e-pastu: velesanu.komisija@talsi.lv. Ja iesniegums tiek sūtīts pa e-pastu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Iesniegumā jānorāda:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods;
  • iemesls, kādēļ nepieciešama balsošana atrašanās vietā;
  • precīza adrese, kur jāierodas vēlēšanu komisijai;
  • ieteicams norādīt arī ēkas ārdurvju kodu, ja tāds ir, un telefona numuru, pa kuru vēlēšanu komisija var sazināties ar vēlētāju problēmsituācijās;
  • papildus lūdzam norādīt arī to, ja vēlētājs atrodas mājas karantīnā, izolācijā vai pašizolācijā saistībā ar Covid-19 infekciju.

Nogādāt pieteikumu vēlēšanu iecirknī var jebkura vēlētāja uzticības persona. Uzticības persona var arī aizpildīt un iesniegt pieteikumu vēlētāja vārdā. Vēlētāja uzticības persona iesniegumu ar vēlētāja lūgumu organizēt balsošanu mājās var uzrakstīt arī iecirknī. Šajā gadījumā iesniegumā papildus norāda arī vēlētāja uzticības personas vārdu un uzvārdu.

Iesniegums balsojumam atrašanās vietā.

Vēlēšanas komisiju kontakti pašvaldībās iesniegumiem balsošanai atrašanās vietā.

Ar detalizētu informāciju var iepazīties šeit.

Linda Pavlovska-Dišlere