Ziņas

Sociālā aizsardzība
15. septembris 2020

Pabalsts politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem

Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kurām piešķirts politiski represētas personas vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statuss un to pamatdzīvesvieta ir deklarēta Talsu novada administratīvajā teritorijā.

Sociālā aizsardzība
3. septembris 2020

Ar kopīgu atbalstu ierīkots pacēlājs

Šajā gadā Talsu novadā stājās spēkā jauni saistošie noteikumi, kas paredz pašvaldības pabalsta piešķiršanu mājokļu vides pieejamības pielāgošanai cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

Sociālā aizsardzība
31. augusts 2020

Pieejamas bezmaksas attālinātas juridiskās konsultācijas

Novērtējot iedzīvotāju pieprasījumu pēc valsts nodrošinātām attālinātām juridiskām konsultācijām, Juridiskās palīdzības administrācija sadarbībā ar juridiskās palīdzības sniedzējiem un biedrību “Skalbes” arī turpmāk organizē attālinātas juridiskās konsultācijas iedzīvotājiem.

Veselība
18. augusts 2020

Aicina uz Donoru dienu Talsos

19. augustā Donoru diena notiks Talsu novada pašvaldības telpās, Kareivju ielā 7, Talsos, no plkst.10.00 līdz 14.00.

Sociālā aizsardzība
17. augusts 2020

Iespēja saņemt pabalstu izglītības procesa nodrošināšanai

13. augustā stājās spēkā Talsu novada domes grozījumi pašvaldības saistošajos noteikumos “Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”. Tā ir palielinājies gan atbalsta saņēmēju loks, gan arī noteiktais finansiālā atbalsta apmērs.

Sociālā aizsardzība
14. augusts 2020

Publisko Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas atzinumu par Talsu novada Bāriņtiesas darbu

Pamatojoties uz Talsu novada pašvaldības lūgumu pēc publiski izskanējušās pretrunīgās informācijas par Talsu novada Bāriņtiesas darbu, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija (VBTAI) 14. un 15. jūlijā vērtēja Bāriņtiesas darbību, izlases kārtībā pārbaudot 32 lietas. Atzinumu pašvaldība saņēma jūlija beigās, tagad tas pieejams publiski.

1 2 3 no 12