Talsu novada bāriņtiesas kontaktinformācija

Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Valda Štrausa
Tālr.: 27844695
E-pasts: valda.strausa@talsi.lv
Kabinets: 302. kab., 1. korpuss

Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Inta Zaķe
Tālr.: 27234284
E-pasts: inta.zake@talsi.lv
Kabinets: 314. kab., 1. korpuss

Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieks juridiskajos jautājumos
Jānis Pāvuliņš
Tālr.: 29421943
E-pasts: janis.pavulins@talsi.lv
Kabinets: 314. kab., 1. korpuss

Bāriņtiesas sekretāre
Signe Svare
Tālr. 26562395, 63232118
E-pasts: signe.svare@talsi.lv
Kabinets: 315/ 1. korpuss, 3. stāvs

Bāriņtiesas locekle
Aija Staškova-Ciemīte
Tālr.: 29332732
E-pasts: aija.staskova@talsi.lv
Kabinets: 317. / 1. korpuss, 3. stāvs

Bāriņtiesas locekle
Ritma Supe
Tālr. 29157443
E-pasts: ritma.supe@talsi.lv
Kabinets: 304./ 1. korpuss, 3. stāvs

Bāriņtiesas locekle
Vineta Lapiņa
Tālr. 28330423
E-pasts: vineta.lapina@talsi.lv
Kabinets: 304./ 1. korpuss

Bāriņtiesas locekle
Iveta Bruzgule
Tālr. 28643484
E-pasts: iveta.bruzgule@talsi.lv
Kabinets: 303./ 1. korpuss
Veic notariālās darbības.

Bāriņtiesas locekle
Larisa Dinsberga
Tālr. 26698353
E-pasts: larisa.dinsberga@talsi.lv
Kabinets: 303. kab. / 1. korpuss

Bāriņtiesas locekle
Linda Frīdenberga
Tālr. 28681234
E-pasts: linda.fridenberga@talsi.lv
Kabinets: 303., 1. korpuss

Bāriņtiesas locekle
Daina Dēvita
Tālrunis: 29464059
E-pasts: daina.devita@talsi.lv
Kabinets:  317. kab., 1. korpuss

Bāriņtiesas locekļa palīgs
Samanta Auziņa
E-pasts: samanta.auzina@talsi.lv
Kabinets: 316./ 1. korpuss

Bāriņtiesas locekļa palīgs
Liene Gintere
E-pasts: liene.gintere@talsi.lv
Kabinets: 316./ 1. korpuss

Bāriņtiesas locekļa palīgs
Agate Kantora
E-pasts: agate.kantora@talsi.lv
Kabinets: 316, kab., 1. korpuss