Valdemārpils vidusskola

Vadītājs: Andris Dzenis
Adrese: 
Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260
Tālrunis: 22004084; 632 91102 (iestāde)
E–pasts: andris.dzenis@talsi.lvvaldemarpils.vidusskola@talsi.lv

www.valdemarpilsvsk.lv

valdemarpilsvsk