Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
“Sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Talsu novadā”, ERAF, projekta Nr.9.3.1.1/19/I/038
Projekta īstenotājs:
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists:
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļa, projektu vadītāja Jolanta Didžus, t. 29126171
Atbildīgās un sadarbības iestādes:
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)
Darbu veicēji
Būvdarbu veicējs –
Būvuzraudzību nodrošina –
Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība pašvaldībā. Rezultātā personām ar GRT un bērniem ar FT tiks nodrošināti viņu individuālajām vajadzībām atbilstoši sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi un pēc iespējas novērsts risks nokļūt ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

Īss projekta kopsavilkums

Tiks pārbūvētas ēkas K. Mīlenbaha ielā 20, Talsos un „Kāķīši”, Strazdes pagastā. Ēkā K. Mīlenbaha ielā 20 būvdarbu apjomā paredzēta iekštelpu atjaunošana, telpu pārbūve, ēkas fasādes atjaunošana, teritorijas labiekārtošana, pieslēgšanās pie pilsētas siltumtrases un elektroinstalācijas pārbūve. Ēkas 1. stāvā paredzēts nodrošināt vides pieejamību. 1. stāva telpas paredzētas sociālā pakalpojuma sniegšanai – atpūtas telpa, nodarbību telpas, tualete ar vides pieejamību, ģērbtuve, ēdamzāle un ēkas 2. stāvā telpas personālam – tualete, kabinets un atpūtas telpa ar virtuvi.

Ēkā „Kāķīši”, Strazdes pagastā ēkas 1. stāvā tiks atjaunotas telpas sociālā pakalpojuma “Atelpas brīdis” nodrošināšanai. Plānots veikt 4 telpu vienkāršotos atjaunošanas darbus, izveidojot aktivitāšu telpu, divas guļamistabas, tualeti un dušas telpu atbilstoši vides pieejamības prasībām. Ēkas pagrabstāvā specializēto darbnīcu vajadzībām tiks veikta vienkāršota iekštelpu atjaunošana 6 telpām ēkas pagrabstāvā, izveidojot virtuvi, aktivitāšu telpu, ģērbtuvi, tualeti un dušas telpu un palīgtelpu.

Finansējums
Projekta kopējās izmaksas: EUR 395 397,31
ERAF finansējums: EUR 336 08772
Valsts budžeta dotācija pašvaldībai: EUR 14 827,40
Pašvaldības finansējums: EUR 44 482,19
Īstenošanas laiks
01.03.2020. – 31.12.2021.