Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā

Projekta nosaukums, fonds, Nr.
Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Talsu novadā, ESF, Projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/030
Projekta īstenotājs
Talsu novada pašvaldība
Projekta vadītājs un speciālists
Aiva Dimante, Tatjana Neilande
Atbildīgās un sadarbības iestādes
FM, CFLA
Darbu veicēji
Dažādi pakalpojumu sniedzēji
Mērķi un uzdevumi
Projekta mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumiem Talsu novadā
Īss projekta kopsavilkums
Projekta ietvaros katru mēnesi notiek pasākumi, kas vērsti gan uz iedzīvotāju izglītošanu par veselību, fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē, gan praktiskas nodarbības visu vecumu iedzīvotājiem
Finansējums
Kopējais projekta finansējums 610340.00 EUR
ESF finansējums 518789.00 EUR
Valsts budžeta finansējums 91551.00 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 0 EUR
Īstenošanas laiks
18.04.2016.-31.08.2023.