Kārtējo domes un komiteju sēžu grafiks

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks
(saskaņā ar saistošo noteikumu Nr.2 “Talsu novada pašvaldības nolikums” 40.punktu un 68.punktu)

DatumsSēdes nosaukumsLaiks
NOVEMBRIS
10.novembrisSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde9.00
12.novembrisIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde9.00
12.novembrisTautsaimniecības komitejas sēde13.00
19.novembrisFinanšu komitejas sēde13.00
26.novembrisDomes sēde10.00
DECEMBRIS
8.decembrisSociālo un veselības jautājumu komitejas sēde9.00
10.decembrisIzglītības, kultūras un sporta komitejas sēde9.00
10.decembrisTautsaimniecības komitejas sēde13.00
17.decembrisFinanšu komitejas sēde13.00
29.decembrisDomes sēde10.00