Ziņas

Sabiedrības līdzdalība
22. oktobris 2020

Aicina balsot par ģimenei draudzīgāko pašvaldību

Sācies iedzīvotāju balsojums konkursā “Ģimenei draudzīga pašvaldība”, lai noteiktu un apbalvotu tās Latvijas pašvaldības, kas šogad sniegušas lielāko atbalstu ģimenēm ar bērniem un piemērotas vides nodrošināšanai.

Sabiedrības līdzdalība
9. oktobris 2020

Paziņojums par detālplānojuma nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 29, Talsos nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības 2020. gada 30. septembra lēmumu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai tiek nodots detālplānojuma projekts un būvprojekts minimālajā sastāvā, kas pamato degvielas uzpildes stacijas izvietošanu nekustamā īpašuma Rīgas ielā 29, Talsos.

Sabiedrības līdzdalība
24. septembris 2020

Aicina pieteikt “Gada balvai cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2020!”

Latvijas Republikas Tiesībsargs aicina līdz 5. oktobrim pieteikt indivīdus, biedrības vai uzņēmumus “Gada balvai cilvēku ar invaliditāti atbalstam 2020!”.

Sabiedrības līdzdalība
17. septembris 2020

Atbalsts ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai

Jau ceturto mēnesi biedrība “Gaišo domu platforma” sadarbībā ar Labklājības Ministriju īsteno atbalsta pakalpojumu “Atbalsta sniegšana ārpusģimenes aprūpē esošiem jauniešiem dzīves prasmju uzlabošanai”. Projektā iesaistījušies 50 jaunieši no dažādām Latvijas pilsētām.

Novadā
17. septembris 2020

Jaunieši var pieteikties dalībai projektā “PROTI un DARI!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un Talsu novada pašvaldība aicina jauniešus iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, nodarbinātībā, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Sabiedrības līdzdalība
10. septembris 2020

Iespēja iesaistīties Dabas aizsardzības plānu izstrādē

Lai sabalansētu dabas aizsardzības un saimnieciskās intereses, kā arī risinātu dažādas problēmsituācijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (ĪADT), dabas skaitīšanas ietvaros tiek izstrādāti dabas aizsardzības plāni 25 šādām teritorijām.

1 2 3 no 9